Roof Insulation

Η μόνωση της ταράτσας αποτελεί την πλέον βασική και αναγκαία παρέμβαση στα περισσότερα κτίρια. Μια κακή μελέτη και κατ’ επακολούθηση μια κακή εφαρμογή στοιχειοθετούν την κύρια αιτία παρουσίας θερμικών απωλειών και προβλημάτων υγρασίας των κτισμάτων. Επίσης μια ημιμαθής προσέγγιση εφαρμογής μπορεί να επιφέρει στατικά προβλήματα στο κτίρια. Μια άρτια παρέμβαση στην ταράτσα θα επιφέρει το μέγιστο θερμικό αποτέλεσμα και έτσι θα αποδώσει τα χρήματα πίσω στον πελάτη μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, είτε μεσοπρόθεσμα, είτε βραχυπρόθεσμα. Ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφροβαρής και διαφεύγει από το μη επαρκώς θερμομονωμένο φέρον στοιχείο της οροφής. Επίσης η άρτια παρέμβαση θα προστατέψει τον πελάτη από μελλοντικές παρεμβάσεις (εκ νέου) για την στεγάνωση του κτιρίου. Μια κακή στεγάνωση μπορεί να επιφέρει προβλήματα στατικά στο κτίριο μέσω της φθοράς του σιδηροπλισμού.

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική βασιζόμενη στην συνεχή εκπαίδευση και στην χρήση μόνο πιστοποιημένων υλικών και συστημάτων εγγυάται για το άρτιο των εφαρμογών της σε βάθος χρόνου. Η συνεργασία της με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου την καθιστούν στην πρώτη γραμμή των εφαρμοστών των υλικών τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι κορυφαίοι την προτείνουν για εφαρμογές των συστημάτων και των υλικών τους.

Οι πλήρεις εφαρμογές μόνωσης σε ταράτσες και δώματα χωρίζονται σε τέσσερα στάδια. Την θερμομόνωση, τις ρήσεις, την υγρομόνωση και την βατότητα (όχι κατ’ ανάγκη με αυτή την σειρά). Η βατότητα επιτυγχάνεται με κάποια από τις επιλογές της παραγράφου των δαπέδων. Σε άλλη περίπτωση η τελική μας επιφάνεια χαρακτηρίζεται ημι – βατη. Μια ημί – βατη επιφάνεια έχει ωφέλιμο χρόνο ζωής από τις κατασκευάστριες εταιρείες των υλικών. Ωφέλιμο που ποικίλει ανάλογα με το υλικό και την μέθοδο.

Η παρέμβαση μόνωσης σε ταράτσες μπορεί να είναι και μερική. Δηλαδή να αποτελείται από στεγάνωση μόνο, από ρήσεις και στεγάνωση ή να είναι ένα πλήρες σύστημα.

Τα υλικά μιας μόνωσης ποικίλουν ανάλογα του επιθυμητού αποτελέσματος καθώς και των απαιτήσεων (κυρίως χρήσης) του Κυρίου του Έργου. Επιγραμματικά υγρομονώσεις ταρατσών γίνονται με υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης (ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή υβριδικής βάσης), με ασφαλτικά (ασφαλτόπανα ψηφίδας, αλουμινίου, αντιριζικά) και με τσιμεντοειδή ελαστομερή (ενός ή δύο συστατικών). Θερμομόνωση επιτυγχάνεται με πολυστερίνη, εξηλασμένη ή διογκωμένη. Και τέλος οι ρήσεις πραγματοποιούνται με κάποιο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, με οπλισμένο αφρομπετό και με περλομπετό.

Οι βασικές μεθοδολογίες μιας πλήρης μόνωσης ταράτσας είναι η ορθή και η ανεστραμμένη. Κατά την ορθή μεθοδολογία εφαρμόζεται πρώτα η θερμομόνωση και στην συνέχεια ακολουθούν οι ρήσεις και η στεγάνωση. Κατά την ανεστραμμένη μεθοδολογία προηγείται η υγρομόνωση και στην συνέχεια εφαρμόζεται η θερμομόνωση και οι ρήσεις (στις περισσότερες περιπτώσεις ανεστραμμένης μεθοδολογίας είναι απαραίτητη η βατότητα).

Κάθε έργο αποτελεί μια ξεχωριστή και μοναδική εφαρμογή. Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική εφόσον επισκεφθεί την επιφάνεια εφαρμογής (απαραίτητη προϋπόθεση τιμολόγησης), συνομιλήσει με τον πελάτη αφουγκραζόμενη της ανάγκες του (μόνωσης, χρήσης και άλλες) και σταθμίσει όλους τους παράγοντες που έχουν ήδη προαναφερθεί (περί στατικότητας, ρήσεων, λειτουργίας και λοιπών) συντάσσει την μελέτη εφαρμογής της με την ανάλογη τιμολόγηση που έχει να προτείνει.

The Company

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αποτελεί μια οικοδομική - εργολαβική και οικογενειακή επιχείρηση. Από γενιά σε γενιά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς...
Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.