Επισκευή / Αναστολή Διάβρωσης

Σύνηθες πρόβλημα σε επιφάνειες φέροντα οργανισμού και γενικότερα οπλισμένου σκυροδέματος είναι η οξείδωση του σιδηροπλισμού και η αποτίναξη σκυροδέματος.

Η επισκευή τέτοιων φαινομένων θέλει μεγάλη προσοχή και υψηλή τεχνογνωσία για την αποφυγή της επανεμφάνισης του προβλήματος και την οριστική επίλυση του.

Ανάλογα του βάθους και της έκτασης, της βλάβης ακολουθείτε και η πρέπουσα μεθοδολογία.

Ζημιές μεγάλου βάθους σε φέροντα στοιχεία μπορεί να απαιτούν χρήση ιδιαίτερα δαπανηρών εφαρμογών όπως τα ανθρακονήματα, για αυτό και πρέπει να επισκευάζονται άμεσα τέτοια φαινόμενα.

Συνήθως οι επισκευές τέτοιων επιφανειών γίνονται σε τέσσερα (4) στάδια. Διάνοιξη, καθαρισμός, αναστολή και επισκευή.

Η χρήση μίνιον δεν ενδείκνυται πλέον. Υπάρχουν μόνο ειδικοί αναστολείς διάβρωσης που μας δίνουν την επίλυση είτε με χρήση δύο ή τριών υλικών (αναστολέας ή κονίαμα παθητικοποίησης, χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα) είτε με χρήση ενός υλικού (αναστολέας και επισκευαστικό μαζί). Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει και το πλέον καινοτόμο και επαναστατικό γεωκονίαμα που μας δίδει μονολιθικές αποκαταστάσεις (κάτι το οποίο συνεπάγεται πως οι επισκευές δεν επηρεάζονται από τον χρόνο) προστατεύοντας το σιδηροπλισμό.

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική εκπαιδεύεται συνεχώς στο συγκεκριμένο κομμάτι, με συνεχή παρουσία σε σεμινάρια και εφαρμογές επίδειξης νέων υλικών και τεχνολογιών.

The Company

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αποτελεί μια οικοδομική - εργολαβική και οικογενειακή επιχείρηση. Από γενιά σε γενιά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς...
Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.