Ειδικές Εφαρμογές Στεγανοποίησης


Στεγάνωση ζαρντινιερών

Η στεγάνωση ζαρντινιερών αποτελεί μια εφαρμογή που ο περισσότερος κόσμος νομίζει πως μπορεί να φέρει εις πέρας αλλά σπάνια με επιτυχία σε βάθος χρόνου. Αυτό προκύπτει διότι συνήθως δεν γνωρίζει την βάση λειτουργίας και τις αντοχές των υλικών.

Μια εφαρμογή σε μια ζαρντινιέρα πρέπει να έχει την απαρχή της στην χρήση και στην φύτευση που θα επακολουθήσει από τον πελάτη στο μέλλον.

Οι ζαρντινιέρες μπορούν να υγρομονωθούν, με αντιριζικά (και μόνο) ασφαλτόπανα, με τσιμεντοειδή δύο συστατικών υψηλής μηχανικής αντοχής και με υπέρ - ελαστικά στεγανωτικά ασφαλτικά πολυουρεθανικής βάσης (ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στις μέρες μας).

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές απαιτούν σωστή προετοιμασία και κατεύθυνση των πελατών για τις μετέπειτα ενέργειες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος της μόνιμης στεγάνωσης.

Απαραίτητη είναι πάντα η χρήση μιας ή δύο στρώσεων γεωϋφάσματος πριν την επιχωμάτωση. Και πάντα αν είναι δυνατή η αποστράγγιση η τοποθέτηση κροκάλας ή γενικά χοντρόκοκκου πετρώματος στην βάση.

 

Στεγάνωση υπογείων

Η στεγάνωση των υπογείων μπορεί να γίνει τόσο κατά την κατασκευή τους (στην κατασκευαστική φάση της υλοποίησης του φέροντα οργανισμού) όσο και μεταγενέστερα ή εκ των υστέρων.

Κατά την σκυροδέτηση μπορεί με κατάλληλες κατεργασίες να προκύψει στεγανό σκυρόδεμα (ενδελεχής παρουσίαση σε άλλη παράγραφο).

Σε υφιστάμενα υπόγεια με προβλήματα υγρασίας η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται άμεσα μιας και σε βάθος χρόνου θα επέλθει διάβρωση του σιδηροπλισμού με τα ανάλογα στατικά προβλήματα που μπορεί να επιφέρει αυτή η σαθροποίηση.

Οι τεχνικές αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων είναι ποικίλες και όλες εξετάζονται ανά περίπτωση.

Η πιο συνήθης (ειδικά όταν δεν είναι δυνατή η εξωτερική παρέμβαση) και αποτελεσματική είναι η καθολική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων με την στεγάνωση τόσο των περιμετρικών στοιχείων σκυροδέματος όσο και η δημιουργία νέου στεγανού πατώματος με χρήση περιμετρικού υδροδιογκούμενου κορδονιού. Η κρυσταλλική τεχνολογία διαδραματίζει στις συγκεκριμένες εφαρμογές βασικό ρόλο μιας και αποδίδει στεγανό σκυρόδεμα σε όλη του την μάζα με αποτέλεσμα να σταματά η διάβρωση του σιδηροπλισμού χωρίς να είναι απαραίτητη η άμεση επαφή με αυτόν (τον σιδηροπλισμό).

 

Στεγάνωση φρεατίων ασανσέρ

Εξαιρετικά δύσκολη και εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί πολλοί συγκεκριμένες διεργασίες σε πολύ μικρό χώρο και χρήση εξελιγμένων συστημάτων στεγάνωσης.

Κατά τις συγκεκριμένες εφαρμογές απαιτείται λεπτομερής κατεργασία του φρεατίου στην περίμετρο του με χρήση ταχύπηκτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών κονιαμάτων και ταυτοχρόνος κονιαμάτων χημικής δράσης ανάπτυξης κρυστάλλων.

Σε τέτοιες εφαρμογές πρέπει να υπάρχει το περιθώριο για την δημιουργία νέου στεγανού πατώματος 10 εκατοστών τουλάχιστον εντός του φρεατίου.

 

Δημιουργία πηγαδιών

Σε περιπτώσεις όπου είναι γνωστό πως έχουμε υδροφόρο ορίζοντα στο έργο ο οποίος είναι είτε ήδη υψηλός είτε παρουσιάζει αυξομειώσεις ανάλογα της εποχής και των καιρικών συνθηκών είναι θεμιτό να δημιουργούνται (αν και εφόσον αυτό είναι δυνατό) πηγάδια.

Τα πηγάδια αυτά πρέπει να φτάνουν σε βάθος τέτοιο ούτως ώστε να βρίσκονται κάτω από την στάθμη της θεμελίωσης του κτιρίου που θέλουμε να προφυλάξουμε. Τα πηγάδια δημιουργούνται με την εκσκαφή με μηχανικά μέσα και την τοποθέτηση τσιμεντένιων διάτρητων δακτυλίων, την χρήση ανάλογων αποστραγγιστικών μέσων και την βύθιση αντλιών (τουλάχιστον 2) σε διαφορετικά βάθη.

Τα αντλούμενα ύδατα θα μπορούσαν ιδανικά να χρησιμοποιηθούν για το πότισμα πιθανών κήπων σε πυλωτές και σε αυλές.

 

Στεγανό σκυρόδεμα

Πρόσμιξη κατά την σκυροδέτηση (ή ακόμα και κατά την παρασκευή του), με ειδική προετοιμασία πριν και συγκεκριμένη δοσολογία, crystalgrowth υλικού στις βαρέλες μεταφοράς.

Όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής για την πλήρη στεγάνωση όλων των επιφανειών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι πως προκύπτει πλήρης στεγανοποίηση (από νερό ή άλλο υγρό) του σκυροδέματος σε όλη του τι μάζα, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, εφόρου ζωής. Το σκυρόδεμα επίσης προστατεύεται από την φθορά σε βάθος χρόνου λόγω ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών. Η στεγάνωση που προκύπτει είναι μόνιμη μιας και το πρόσμικτο γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του σκυροδέματος και δεν απαιτείται καμία άλλη εφαρμογή υγρομόνωσης της επιφανείας σκυροδέματος όπου έχει γίνει εφαρμογή. Τέλος το υλικό μπορεί να γεφυρώσει και να σφραγίσει από μόνο του τριχοειδείς ρηγματώσεις μέχρι 0,4mm.

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική έχει κάνει πάρα πολλές εφαρμογές στεγανού σκυροδέματος λόγω του ότι τα παλαιότερα έτη το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών της δραστηριοτήτων αφορούσε κατασκευές ξυλοτύπων και καλουπιών για διαμόρφωση φέροντα οργανισμού κτιρίων μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

The Company

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αποτελεί μια οικοδομική - εργολαβική και οικογενειακή επιχείρηση. Από γενιά σε γενιά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς...
Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.