17 Apr 2014

Συνέχεια από Μέρος Γ'

Βατότητα

Όλες οι επιφάνειες αφού έχουν προηγηθεί τα πρώτα τρία βήματα που έχουμε περιγράψει στα προηγούμενα μας άρθρα χαρακτηρίζονται ως ημί-βατες. Πράγμα που σημαίνει πως γίνεται ελαφριά χρήση αυτών. Δηλαδή μπορείς στις περισσότερες των περιπτώσεων να κινηθείς επί αυτών αλλά σε καμία περίπτωση να κάνεις βαριά χρήση, να πλύνεις χαλιά, να διαβιώνουν ζώα επί αυτής. Έτσι επειδή αρκετός κόσμος επιθυμεί να χρησιμοποιεί την επιφάνεια της ταράτσας του θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φθάσει σε μια βατή επιφάνεια. Σημαντικό επίσης είναι πως φθάνοντας σε μια βατή επιφάνεια και επομένως εγκλωβίζοντας τη μόνωση, αυτή θα "ζήσει για πάντα". Για την επίτευξη της βατότητας υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

Α) Κεραμικά πλακίδια. Μπορούν να εφαρμοσθούν μετά τα ασφαλτικά και αφού έχει προηγηθεί κάποια τσιμεντοκονία ή μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα (με το πέρας επτά ημερών) με κόλλα συγκεκριμένων προδιαγραφών μετά από μονώσεις που γίνονται με τσιμεντοειδή.

Β) Βιομηχανικό δάπεδο. Συνίσταται κυρίως σε νεόδμητα και σε κτίρια βιομηχανικής χρήσης λόγω του μεγάλου βάρους. Συνήθως εφαρμόζονται σε ανεστραμμένες μεθοδολογίες.

Γ) Πατητή τσιμεντοκονία. Αντίστοιχη εφαρμογή με τα κεραμικά πλακίδια.

Δ) Συνθετικοί τάπητες. Σε περιπτώσεις που επιθυμούμε τον εγκιβωτισμό της μόνωσης με κάποια "φορητή" μέθοδο.

Ε) Χαλαζιακά δάπεδα. Απαιτούν τη δημιουργία τσιμεντοκονίας για να επακολουθήσουν οι ανάλογες στρώσεις χαλαζιακών.

Άξιο αναφοράς πριν κλείσουμε και το κομμάτι της βατότητας είναι πως οι υγρές μεμβράνες δεν δύναται να εγκλωβισθούν. Αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον τα ακρυλικά επαλοιφόμενα έχουν την τάση να υγροποιηθούν όταν εγκλωβισθούν. Και δεύτερο και σημαντικότερο είναι πως παρόλο που με κάποια επίπαση με χαλαζιακή άμμο θα μπορούσε να βρει πρόσφυση κάποιο υλικό πάνω σε αυτά, λόγω της πολύ μεγάλης τους κινητικότητας (αναφερόμαστε σε δυνατότητα παραμόρφωσης > 400%) δεν υπάρχει αντίστοιχο υλικό τσιμεντοειδούς βάσης που να μπορεί να ακολουθήσει αυτή την συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τη δεδομένη αστοχία της στρώσης που επακολουθεί.

Κλείνοντας αυτό τον κύκλο των άρθρων που αναφέρονται στη μόνωση ταράτσας και της παρουσίασης των υλικών ανά στάδιο θα αναφερθούμε στις πιο γνωστές μεθοδολογίες επιγραμματικά, μιας και στην πορεία θα ακολουθήσουν αναλυτικά άρθρα για την κάθε μια από αυτές. Έτσι έχουμε:

i) Ορθή μεθοδολογία. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία κατά την οποία προηγείται η θερμομόνωση, ακολουθούν οι ρήσεις και η στεγάνωση και στο τέλος φθάνουμε εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό άμεσα ή στο μέλλον σε μια βατή επιφάνεια. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι πως η θερμομόνωση είναι "προστατευμένη" από τη στεγάνωση. Μειονέκτημα είναι πως αν δεν γίνει χρήση τσιμεντοειδούς για την στεγάνωση απαιτείται επιπλέον ένα γέμισμα και άρα για την επίτευξη βατότητας το ύψος είναι μεγάλο και στην περίπτωση μη ύπαρξης βατότητας η στεγάνωση δεν είναι θερμικά προστατευμένη και άρα είναι ευάλωτη σε θερμικά σοκ.

ii) Ανεστραμμένη μεθοδολογία. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε στη μέθοδο κατά την οποία προηγείται η στεγάνωση ακολουθεί η τοποθέτηση θερμομόνωσης και μετά οι ρήσεις και η βατότητα. Ή στις πιο άρτιες εφαρμογές γίνεται πριν από όλα μια πρώτη στρώση ρήσεων και ακολουθεί η στεγάνωση, η θερμομόνωση και η βατότητα. Τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας εφαρμογής είναι το γεγονός πως είναι απαιτητό το να φθάσει η όλη εφαρμογή σε μια βατή επιφάνεια άμεσα (με ελάχιστες εξαιρέσεις) και το γεγονώς πως η θερμομόνωση δεν είναι προστατευμένη από κάποια στρώση στεγάνωσης και έτσι μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της.

Η μόνωση της ταράτσας αποτελεί μια παρεξηγημένη έννοια από τους περισσότερους των πελατών αλλά και των εργολάβων. Απαιτεί καλή έρευνα αγοράς για τους μεν και υψηλή τεχνογνωσία από τους δε. Είναι άλλωστε κανόνας πως κατά την έρευνα είναι πιθανό να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις όσο και μεθόδους εφαρμογής. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τη σύνταξη αυτών των άρθρων προσπαθώντας εδώ να παραθέσουμε όσο πιο απλά μπορούμε τις γνώσεις μας ως K-constructions. Μια λαθεμένη εφαρμογή μόνωσης επιφέρει χειρότερα αποτελέσματα από την μη εφαρμογή μόνωσης μιας και πιθανές υγρασίες μπορεί πλέον να φυλακίζονται και να επιφέρουν ακόμα και στατικά προβλήματα στο κτίριο. Τέλος να γνωρίζετε πως καλά υλικά στα χέρια ενός κακού μάστορα κάνουν μια κακή δουλειά, ακόμα και μέτρια υλικά στα χέρια ενός γνώστη του αντικειμένου μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μια άρτια εφαρμογή. Για αυτό και εμείς ως K-constructions χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά και γνωρίζουμε το αντικείμενο της εφαρμογής σε βάθος...

Περισσότερα σε επόμενα άρθρα μας... μην διστάσετε να μας καλέσετε ή να μας στείλετε οποιαδήποτε απορία σας...

22 Feb 2014

συνέχεια από Μέρος Α' και συγκεκριμένα της παράθεσης των υλικών υγρομόνωσης / στεγανοποίησης

β) Τα ασφαλτικά, όρος με τον οποίο αναφερόμαστε σε εφαρμογές κόλλησης μεμβρανών / πανιών στις επιφάνειες ταρατσών και δωμάτων. Κατά την εφαρμογή ασφαλτικών σε μια επιφάνεια γίνεται χρήση εκτός των πανιών και άλλων υλικών ασφαλτικής βάσης όπως είναι τα ασφαλτικά βερνίκια (ή αλλιώς πίσσα διαλύτου) και η ασφαλτική μαστίχη καθώς και μη ασφαλτικών όπως τα εξαεριστικά τεμάχια, οι φυλλοσυλλέκτες κα. Τα ασφαλτικά μπορεί να είναι ασφαλτόπανα απλά, ασφαλτόπανα ψηφίδας, ασφαλτόπανα επίστρωσης αλουμινίου και αντιριζικά ασφαλτόπανα. Κάθε ένα από τα προηγουμένως αναφερόμενα ασφαλτόπανα χαρακτηρίζεται από την αντοχή του σε θερμοκρασίες και από τα κιλά ασφαλτικού που φέρουν ανά ένα τετραγωνικό μέτρο (υπάρχουν και άλλες παράμετροι πολλοί πιο τεχνικοί οι οποίοι όμως δεν εξυπηρετούν την εδώ ανάλυσή μας). Δηλαδή ένα ασφαλτόπανο συνοδεύεται από αυτά τα δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικά του γνωρίσματα τα οποία διαφοροποιούν σημαντικά και την αξία κτήσης του. Επομένως ο τεχνίτης πρέπει να λάβει υπόψη του την τοποθεσία όπου θα γίνει η εφαρμογή και τη χρήση για να μπορέσει να προτείνει τις ανάλογες και άρα κατάλληλες μεμβράνες.

Εκτεθειμένα μπορούν να παραμείνουν μόνο τα ασφαλτόπανα ψηφίδας και τα επίστρωσης αλουμινίου. Όταν οι μεμβράνες παραμείνουν εκτεθειμένες έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής από τους κατασκευαστές τους 12 με 15 έτη (τα καλής ποιότητας). Μια συντήρηση ανά 4 με 5 έτη (και ανά 2 με 3 στα αλουμινίου) κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να βοηθήσει στο να ικανοποιηθεί αυτό το προσδόκιμο ζωής ή υπό προϋποθέσεις να επεκταθεί για λίγο. Όταν τα ασφαλτόπανα περάσουν το προσδόκιμο της αντοχής τους πρέπει να αντικατασταθούν. Η αντοχή τους σε στάσιμα νερά είναι ιδιαίτερα υψηλή με μόνο σημείο ευαισθησίας τα σημεία των αρμών (επικαλύψεων), γυρισμάτων και υδρορροών.

Άξιο αναφοράς είναι πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προδιαγραφή για την εφαρμογή των ασφαλτόπανων παγκοσμίως. Αυτό έχει ως συνέπεια ο κάθε τεχνίτης να αναπτύσσει τη δική του τεχνική και αυτό να απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή για την ορθή επιλογή του εφαρμοστή. Η K-cosntructions εφαρμόζοντας ασφαλτόπανα πολλά έτη και έχοντας συνεργαστεί με τις καλύτερες εταιρείες του χώρου έχει ακούσει, έχει δει, έχει εφαρμόσει και έχει τελειοποιήσει την τεχνική εφαρμογής των ασφαλτόπανων δίνοντας μεγάλη βάση στην λεπτομέρεια κατά την εφαρμογή και όχι στην παραγωγή. Μαρτυρία των άρτιων εφαρμογών της είναι πως δεν έχει ξανά γυρίσει σε εφαρμογή της για αστοχία.

Τα ασφαλτόπανα δίνουν μια ημι-βατη επιφάνεια με περιορισμούς στην χρήση. Περιορισμούς πανομοιότυπους με τις ελαστομερείς μεμβράνες για μη χρήση δραστικών απορρυπαντικών, μη χρήση από ζώα, αποφυγή πτώσης ή συρσίματος αντικειμένων και ψησίματος.

Για τη συνέχιση με κάποια θερμομόνωση (μέσω πολυστερίνης, ανεστραμμένη μεθοδολογία) είναι απαραίτητη η χρήση γεωϋφάσματος μιας και η άμεση επαφή των ασφαλτικών με την πολυστερίνη θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολυμερισμό της πολυστερίνης. Για επίτευξη βατότητας πλακιδίου επί των ασφαλτόπανων είναι απαραίτητο κάποιο τσιμεντοκονίαμα μιας και η άμεση επικόλληση δεν ενδείκνυται.

 

γ) Τα τσιμεντοειδή, ενός ή δύο συστατικών είναι η πιο σύγχρονη τεχνική, η οποία ευρέως εφαρμόζεται στις μέρες μας, για τη στεγανοποίηση ταρατσών. Με τον όρο τσιμεντοειδή στεγανωτικά αναφερόμαστε σε εύκαμπτα επαλοιφόμενα κονιάματα τα οποία μπορεί να είναι ενός (σκόνη και νερό) ή δύο συστατικών (σκόνη και ειδικό πρόσμικτο). Χαρακτηρίζονται και διαφοροποιούνται μεταξύ τους από το επίπεδο ελαστικότητας τους και τη δυνατότητα να παραμείνουν εκτεθειμένα άμεσα στις κλιματολογικές καταπονήσεις. Τα ενός συστατικού είναι λιγότερο ελαστικά και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν εγκλωβισμό. Τα δύο συστατικών συνήθως αντέχουν εκτεθειμένα δίνοντας ένα προσδόκιμο ζωής 10έτη (άοπλο). Όπως και στις ελαστομερείς υγρές μεμβράνες μια επιπλέον στρώση υλικού στο μέλλον θα ανανεώσει το χρόνο αντοχής του υλικού. Τα καλής ποιότητας επαλοιφόμενα τσιμεντοειδή χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στις θετικές και στις αρνητικές πιέσεις. Έχουν το χαρακτηριστικό πως είναι υδρατμοπεράτα αλλά όχι υδατοπερατά. Η εφαρμογή των τσιμεντοειδών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία και γνώση στην χρήση τέτοιων υλικών. Απροσεξίες ή μη τήρηση κάποιων συγκεκριμένων απαιτήσεων των υλικών τέτοιας σύστασης (περί πάχους, καθετότητας κα) μπορεί να επιφέρουν μεγάλη ζημιά στην επιφάνεια εφαρμογής.

Οι τελικές επιφάνειες των τσιμεντοειδών χαρακτηρίζονται ως ημί-βατες αλλά πολύ πιο ανθεκτικές στη χρήση από την στεγάνωση με υλικά άλλης σύστασης. Αν η καταπόνηση είναι έντονη και βαριά ή τα υποστρώματα σαθρά (ή έχουμε ενώσεις διαφορετικών υλικών) συνίσταται ο οπλισμός της στεγάνωσης με πλέγμα (μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές, μεγαλύτερη ανοχή στην κινητικότητα). Σε μονώσεις ταρατσών με τσιμεντοειδή πρέπει πάντα να έχουμε και αρμούς διαστολής με την ανάλογη πλήρωση. Στα στάσιμα νερά έχουν υψηλή αντοχή μιας και υπάρχουν και τσιμεντοειδή τα οποία φέρουν πιστοποίηση για πόσιμο νερό (χρήση σε δεξαμενές και πισίνες).

Η συνέχιση της μόνωσης είτε με κάποια θερμομόνωση είτε με δημιουργία βατής επιφάνειας είναι άμεση. Για την επίτευξη βατότητας με κεραμικά πλακίδια δεν απαιτείται η πλήρωση με κάποιο κονίαμα μιας και αν γίνει χρήση κόλλας τύπου flex είναι δυνατή η απευθείας επικόλληση αυτών.

συνέχεια στο ... Μέρος Γ'

The Company

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αποτελεί μια οικοδομική - εργολαβική και οικογενειακή επιχείρηση. Από γενιά σε γενιά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς...
Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.