Μονώσεις Ταρατσών (Μέρος Β')

Written by  22 Feb 2014

συνέχεια από Μέρος Α' και συγκεκριμένα της παράθεσης των υλικών υγρομόνωσης / στεγανοποίησης

β) Τα ασφαλτικά, όρος με τον οποίο αναφερόμαστε σε εφαρμογές κόλλησης μεμβρανών / πανιών στις επιφάνειες ταρατσών και δωμάτων. Κατά την εφαρμογή ασφαλτικών σε μια επιφάνεια γίνεται χρήση εκτός των πανιών και άλλων υλικών ασφαλτικής βάσης όπως είναι τα ασφαλτικά βερνίκια (ή αλλιώς πίσσα διαλύτου) και η ασφαλτική μαστίχη καθώς και μη ασφαλτικών όπως τα εξαεριστικά τεμάχια, οι φυλλοσυλλέκτες κα. Τα ασφαλτικά μπορεί να είναι ασφαλτόπανα απλά, ασφαλτόπανα ψηφίδας, ασφαλτόπανα επίστρωσης αλουμινίου και αντιριζικά ασφαλτόπανα. Κάθε ένα από τα προηγουμένως αναφερόμενα ασφαλτόπανα χαρακτηρίζεται από την αντοχή του σε θερμοκρασίες και από τα κιλά ασφαλτικού που φέρουν ανά ένα τετραγωνικό μέτρο (υπάρχουν και άλλες παράμετροι πολλοί πιο τεχνικοί οι οποίοι όμως δεν εξυπηρετούν την εδώ ανάλυσή μας). Δηλαδή ένα ασφαλτόπανο συνοδεύεται από αυτά τα δύο τουλάχιστον χαρακτηριστικά του γνωρίσματα τα οποία διαφοροποιούν σημαντικά και την αξία κτήσης του. Επομένως ο τεχνίτης πρέπει να λάβει υπόψη του την τοποθεσία όπου θα γίνει η εφαρμογή και τη χρήση για να μπορέσει να προτείνει τις ανάλογες και άρα κατάλληλες μεμβράνες.

Εκτεθειμένα μπορούν να παραμείνουν μόνο τα ασφαλτόπανα ψηφίδας και τα επίστρωσης αλουμινίου. Όταν οι μεμβράνες παραμείνουν εκτεθειμένες έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής από τους κατασκευαστές τους 12 με 15 έτη (τα καλής ποιότητας). Μια συντήρηση ανά 4 με 5 έτη (και ανά 2 με 3 στα αλουμινίου) κρίνεται απαραίτητη και μπορεί να βοηθήσει στο να ικανοποιηθεί αυτό το προσδόκιμο ζωής ή υπό προϋποθέσεις να επεκταθεί για λίγο. Όταν τα ασφαλτόπανα περάσουν το προσδόκιμο της αντοχής τους πρέπει να αντικατασταθούν. Η αντοχή τους σε στάσιμα νερά είναι ιδιαίτερα υψηλή με μόνο σημείο ευαισθησίας τα σημεία των αρμών (επικαλύψεων), γυρισμάτων και υδρορροών.

Άξιο αναφοράς είναι πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προδιαγραφή για την εφαρμογή των ασφαλτόπανων παγκοσμίως. Αυτό έχει ως συνέπεια ο κάθε τεχνίτης να αναπτύσσει τη δική του τεχνική και αυτό να απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή για την ορθή επιλογή του εφαρμοστή. Η K-cosntructions εφαρμόζοντας ασφαλτόπανα πολλά έτη και έχοντας συνεργαστεί με τις καλύτερες εταιρείες του χώρου έχει ακούσει, έχει δει, έχει εφαρμόσει και έχει τελειοποιήσει την τεχνική εφαρμογής των ασφαλτόπανων δίνοντας μεγάλη βάση στην λεπτομέρεια κατά την εφαρμογή και όχι στην παραγωγή. Μαρτυρία των άρτιων εφαρμογών της είναι πως δεν έχει ξανά γυρίσει σε εφαρμογή της για αστοχία.

Τα ασφαλτόπανα δίνουν μια ημι-βατη επιφάνεια με περιορισμούς στην χρήση. Περιορισμούς πανομοιότυπους με τις ελαστομερείς μεμβράνες για μη χρήση δραστικών απορρυπαντικών, μη χρήση από ζώα, αποφυγή πτώσης ή συρσίματος αντικειμένων και ψησίματος.

Για τη συνέχιση με κάποια θερμομόνωση (μέσω πολυστερίνης, ανεστραμμένη μεθοδολογία) είναι απαραίτητη η χρήση γεωϋφάσματος μιας και η άμεση επαφή των ασφαλτικών με την πολυστερίνη θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολυμερισμό της πολυστερίνης. Για επίτευξη βατότητας πλακιδίου επί των ασφαλτόπανων είναι απαραίτητο κάποιο τσιμεντοκονίαμα μιας και η άμεση επικόλληση δεν ενδείκνυται.

 

γ) Τα τσιμεντοειδή, ενός ή δύο συστατικών είναι η πιο σύγχρονη τεχνική, η οποία ευρέως εφαρμόζεται στις μέρες μας, για τη στεγανοποίηση ταρατσών. Με τον όρο τσιμεντοειδή στεγανωτικά αναφερόμαστε σε εύκαμπτα επαλοιφόμενα κονιάματα τα οποία μπορεί να είναι ενός (σκόνη και νερό) ή δύο συστατικών (σκόνη και ειδικό πρόσμικτο). Χαρακτηρίζονται και διαφοροποιούνται μεταξύ τους από το επίπεδο ελαστικότητας τους και τη δυνατότητα να παραμείνουν εκτεθειμένα άμεσα στις κλιματολογικές καταπονήσεις. Τα ενός συστατικού είναι λιγότερο ελαστικά και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν εγκλωβισμό. Τα δύο συστατικών συνήθως αντέχουν εκτεθειμένα δίνοντας ένα προσδόκιμο ζωής 10έτη (άοπλο). Όπως και στις ελαστομερείς υγρές μεμβράνες μια επιπλέον στρώση υλικού στο μέλλον θα ανανεώσει το χρόνο αντοχής του υλικού. Τα καλής ποιότητας επαλοιφόμενα τσιμεντοειδή χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στις θετικές και στις αρνητικές πιέσεις. Έχουν το χαρακτηριστικό πως είναι υδρατμοπεράτα αλλά όχι υδατοπερατά. Η εφαρμογή των τσιμεντοειδών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία με εμπειρία και γνώση στην χρήση τέτοιων υλικών. Απροσεξίες ή μη τήρηση κάποιων συγκεκριμένων απαιτήσεων των υλικών τέτοιας σύστασης (περί πάχους, καθετότητας κα) μπορεί να επιφέρουν μεγάλη ζημιά στην επιφάνεια εφαρμογής.

Οι τελικές επιφάνειες των τσιμεντοειδών χαρακτηρίζονται ως ημί-βατες αλλά πολύ πιο ανθεκτικές στη χρήση από την στεγάνωση με υλικά άλλης σύστασης. Αν η καταπόνηση είναι έντονη και βαριά ή τα υποστρώματα σαθρά (ή έχουμε ενώσεις διαφορετικών υλικών) συνίσταται ο οπλισμός της στεγάνωσης με πλέγμα (μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές, μεγαλύτερη ανοχή στην κινητικότητα). Σε μονώσεις ταρατσών με τσιμεντοειδή πρέπει πάντα να έχουμε και αρμούς διαστολής με την ανάλογη πλήρωση. Στα στάσιμα νερά έχουν υψηλή αντοχή μιας και υπάρχουν και τσιμεντοειδή τα οποία φέρουν πιστοποίηση για πόσιμο νερό (χρήση σε δεξαμενές και πισίνες).

Η συνέχιση της μόνωσης είτε με κάποια θερμομόνωση είτε με δημιουργία βατής επιφάνειας είναι άμεση. Για την επίτευξη βατότητας με κεραμικά πλακίδια δεν απαιτείται η πλήρωση με κάποιο κονίαμα μιας και αν γίνει χρήση κόλλας τύπου flex είναι δυνατή η απευθείας επικόλληση αυτών.

συνέχεια στο ... Μέρος Γ'

Read 18523 times Last modified on Monday, 10 October 2016 13:17
Rate this item
(0 votes)
kcg

The Company

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αποτελεί μια οικοδομική - εργολαβική και οικογενειακή επιχείρηση. Από γενιά σε γενιά εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς...
Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.